Kutter i brannvesen

Brannvesenet i Oltedal reduseres med fire mann, fra 16 til 12, investering i ny brannbil til Ålgård og Gjesdal utsettes til 2008 og dagvakter for brannmannskapene på Ålgård fjernes.