Vegvesentet vil ha støyvoller

Statens vegvesen ønsker å bygge nye støyvoller til 20 millioner kroner langs den nordligste delen av Motorveien i stedet for å legge lokk over veien lenger sør.