Ikke Tau-ferje om natten

Strand kommune får ikke gjennomslag for kravet om at Tausambandet mellom Tau og Stavanger skal være døgnåpent, men siste turen fra Stavanger skal gå 10-25 minutter seinere enn i dag.