Sauda uten 1. mai tog

For tredje gang blir det ikke noe 1.mai-tog i Sauda. Markeringen av 1.mai følger ellers tradisjonell oppskrift, med bekransning av russergraver i Saudasjøen om morgenen. Deretter blir det festgudstjeneste.