Mest tenåringer i arresten

Hele 3900 personer var innom politiarresten i Stavanger i 2001 Etflertall var tenåringer. 1200 straffesaker ble reist mot tenåringeri Stavanger i 2001.