- Hensikten med å bli universitet forsvinner

— Noe av poenget med å bli universitet forsvinner hvis forslag til ny lov for universiteter og høgskoler blir vedtatt, sier HiS-rektor Ivar Langen.