Autister vil velge bolig selv

Autistene Johnny og Jacob flytter etter planen til omsorgsbolig vedJåtten Øst når det står ferdig. Foreldrene vil heller at gutteneskal bo på IAA på Hinna.