Trafikkinfarkt på Forus

Trafikken i Forusområdet stanger mot kapasitetsgrensene. Pengene rekker bare til forbedring av eksisterende veier.