Mer fylkesskatt nær Nytorget

Det gamle politikammeret i Bergelandsgata får et tilbygg som tas i bruk i januar.