Planer om to blokker på 24 etasjer på Varatun

Utvalg for byutvikling lar Kruse Smith bygge blokker på 12 etasjer på Varatun. Samtidig ber utvalget utbyggerne planlegge enda høyere bygg.