Mange med mangler på lys og dekk

Det var teknisk kontroll av tunge og lette kjøretøyer på Sola sjø torsdag. Til sammen ble det kontrollert 61 tunge kjøretøy og 79 lette (person/varebiler) og utstedt 33 skriftlige påbud om utbedring av mangler.