Ønsker bedre båtruter

Byplansjefen vil ha et bedre rutebåttilbud til Usken og Uskekalven. Regningen må fylkeskommunen ta.