Hurtigferje kan gi lenger bompengetid

Hurtigferje mellom Stavanger, Haugesund og Bergen kan føre tiltrafikkbortfall som tilsvarer ett års forlenget bompengetid iRennfast.