Ubegripelig fra havnesjefen

Sandnes havn har ingen framtid som industrihavn. Det er fullstendiguforståelig at havnefogden sier at havnen er god butikk, mener OlavUnderhaug.