Rogaland Ap mot Brustads Kosovo-planer

Rogaland Arbeiderparti protesterer mot at deres egen regjering vil tvinge 4300 kosovoalbanere hjem.