Mange ber om husvillarrest

Til nå i juli har husvill— arresten på Stavanger politikammer vært i bruk ni ganger. Sommeren er lavsesong.