Hygiene og likhet avgjør rekesalget

Lik behandling og god hygiene er de viktigste grunnene til atNæringsmiddeltilsynet ikke vil tillate at rekesalg på BlåPromenade.