8 av 11 politimål ikke nådd

STAVANGER: I den årlige gjennomgangen av krimåret 2000, har politimesteren i Stavanger listet opp 11 delmål for virksomheten i politidistriktet. Statistikken viser at politiet bare har oppfylt tre av målsettingene.