Godkjennings-problem for strukseslakteri

Den offentlige kverna maler langsomt for Kleppe-firmaet Edelstruts AS, som prøver å få godkjent lokaler for nedskjæring og produksjon av strutsekjøtt på Kvål i Sandnes.