Ser fordeler

— Betinget positiv er min umiddelbare kommentar til å slå sammen Stavanger og Rogaland politidistrikt, sier politiadjutant Trond Ø. Svendsen ved Stavanger politikammer.