Få registrerte influensa-tilfeller

Det er fortsatt få influensatilfeller som er blitt registrert. Antall legebesøk som skyldes «influensalignende sykdom» er nokså likt i forhold til de siste par ukene. Statistikken til Universitetet i Bergen, avdeling for mikrobiologi og immunologi, viser små forandringer fra uke til uke etter nyttår.