Tou-arbeiderne mobiliserer 1. mai

Tou Bryggeri er nedlagt i to av tre alternativer, som ledelsenjobber med. De ansatte mobiliserer for fullt til 1. mai-toget iStavanger i morgen.