Time må ha ny lensmann - stillingen skal lyses ut

Lensmann Geir Magne Aanestad i Time er valgt til ny leder i Norges lensmanns— og politilederlag. Oslo blir nytt arbeidssted.