Flom av østeuropeere i vente

Med fri flyt av arbeidskraft fra nye EU-land neste år, regner Aetat med en flom av nye arbeidssøkere.