Fylkeskartkontoret i fare for å bli nedlagt

Stortingsrepresentant Tore Nordtun (Ap) sier at regjeringen går inn for å redusere antallet fylkeskartkontor fra 18 (ett i hvert fylke) til 12. Han mener å vite at kontoret i Rogaland er i faresonen for nedleggelse.