Rekordmange nye boliger til husløse

Stavanger aldri har gjort så mye for de bostedsløse som nå, mener kommunens fagkonsulent, Ove Evertsen.