Ikkje avklaring om eigedomsskatt

Torsdag var partia i Gjesdal samla for å prøva finna fram til eit felles budsjettforslag. Men ifølgje Henry Tendenes (H), er det enno langt fram til eit budsjett som kan få fleirtal i kommunestyret.