Bonde tett på Kårstø

Grøden er for lengst i hus og bønder flokker seg sammen tilhøstlige møter og faglag. I god tradisjon dukker Rogaland Bondelagsnye leder, tysværbuen Kjell Høyvik, opp både her og der.