Mistenkelige dødsfall

En mann og en kvinne døde med to dagers mellomrom i Kvinesdal. Begge hadde mottatt smertestillendetabletter.