Møbelhistorie fra perm til perm

I 1884 startet Peder O. Løvaas opp med møbelindustri på Ganddal. Søndag blir han hedret med et relieff på portalen til Aase Dreieri.