- Fengslene tar vold alvorlig

Gudmund Idsø, regiondirektør i Kriminalomsorgen region sørvest, sier at han ikke har tall som kan si noe om utviklingen av antall volds— og trusselsaker mellom fanger i fengslene.