57 leger vil kaste Tjemsland

Samtlige leger ved Kirurgisk ortopedisk klinikk uttrykker i etåpent brev mistillit til Erik Tjemsland, administrerende direktørved SiR.