Lyse og Statkraft kjemper om Agder

Lyse Energi vil bruke utenlandsk kapital for å fusjonere med Agder Energi. Konkurrenten Statkraft appellerer til staten.