Inneklemt bak Badedammen

De siste årene har høye hus poppet opp rundt trehuset til Gerd ogEvald Høiland. De er nærmeste naboer til Badedammen.