Det brenner på Rennesøy

Brannmannskaper fra Rennesøy, Kvernevik og Sandnes prøver nå å få kontroll over en stor brann som allerede har tatt flere mål mellom Hodne og Skjørvestad.