Utsetting av saka om oppvarma mat

Kringsett av opprørte eldre på tilhøyrarplass vedtok politikarane i går å utsetja saka om oppvarma mat for eldre. Dei vil vita meir.