Åna gir likevel gass

Åna kretsfengsel får likevel landets første store energi— produserende biogassanlegg, basert på husdyrgjødsel.