Data går ut, humanister inn

Statsbygg Vest betaler 26 millioner kroner for å overta Alliansebygget på Ullandhaug. Humanistene ved HiS overtar datahovedkvarteret.