Sola- buen ga mest

Sola på topp med nærmere 26 kroner per innbygger. TV— aksjonen ga totalt 1,83 millioner til «Sykehuset i våre Hender».