Obduksjon ga ingen svar

Ein førebels obduksjonsrapport frå rettsmedisinarar gav ikkje svar på spørsmålet om 71 år gamle Henny Andrea Eriksen frå Haugesund er blitt drepen.