Til felts mot tomme lokaler

De mange ledige lokalene i gågata truer sentrumshandelen. Huseierne innkalles nå til et strategimøte.