Gruppefører i Sp be om avløsning

Ola Steinar Apeland fra Senterpartiet ber om å bli fritatt som fast medlem av fylkestinget i Rogaland.