Helsesjekk på hjertebussen

84 år gamle Jørgen Fuglestad fra Folkvord er glad og fornøyd når han kommer ut av bussen. Hjertet går som det skal.