Små-laksen lurte kongen

Det ser ut til å bli en kongelig tradisjon å fiske laks iFiggjoelva i slutten av august. Men i år fikk ikke kongen fisk.