Britisk og ikke helt britisk?

— Min mor sier: «Du er ikke brite lenger, du er verdensmenneske».For meg betyr det ikke så mye hvor jeg bor, det er menneskene sombetyr noe.