Åtte drap rundt narkotika

Siden 1989 er det begått åtte drap med tilknytning til narkotikamiljøet her i distriktet.