Rusten hjelpelærer møtt med skepsis

Lærere og elever synes han burde holdt seg i gården eller pågangen. Men rektor lot Gormleys ønske bli oppfylt.