Drosjenæringen i krise

Mens antall drosjeløyver har økt de siste tre årene, velger stadigfærre av oss drosje som framkomstmiddel.