- Dramatiske kirkekutt

Dersom Høyre, Frp og Sp gjennomfører det foreslåtte budsjett— kuttet for Kirken, vil Kirkelig fellesråd slutte å bruke byens sentrale gravkapell.