Økt luftforurensning i Stavanger

Det kalde og stille været gir økt luftforurensing. Verst er det ide mest trafikkerte gatene i morgen— og ettermiddagsrushet. IStavanger er det for tiden bare en målestasjon i drift. Den står påRektor Steens plass ved Våland skole. På Vegvesenets hjemmeside kanman daglig lese varselet for luftforurensing. Man kan også sehvordan luftforholdene har vært det siste dørgn, de siste tre døgnog de siste 30 døgn.